Hai 199 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

IN228A - Subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal.

2. O procedemento de concesión destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN228A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR420A - Premios Coopera Galicia entidades locais.

1. Os premios Coopera Galicia 2018 (PR420A) teñen por obxecto o impulso e a difusión das iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública de proxectos de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR420A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PL400A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.

O obxecto desta orde é aprobar as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED116A - Rede de dinamización lingüística.

Promover a coordinación en materia de dinamización lingüística entre as diferentes entidades, desenvolvendo medidas para aumentar a efectividade das actuacións dinamizadoras desde o ámbito local, creando a Rede de Dinamización…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED116A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

CT211B - Subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais.

1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas á mellora e equipamento das instalacións e locais culturais de entidades locais de Galicia destinados a actividades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT211B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SI427D - Subvencións a entidades locais para a mellora do equipamento dos Centros de Información ás Mulleres (CIM).

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2015 de subvencións dirixidas a entidades locais de Galicia para a mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM). O procedemento para a concesión das subvencións recollidas nesta…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI427D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR807C - Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa I: Fomento de laboratorios cooperativos no rural.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha dos laboratorios cooperativos no rural e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

CT236A - Subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas ás entidades locais de Galicia para a realización de actividades de dinamización de lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT236A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

AU231A - Colaboración técnica e financeira en materia de infraestruturas hidráulicas.

O desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, nas materias seguintes:
a) A regulación da colaboración técnica e financeira entre a Administración hidráulica de Galicia e as entidades locais de Galicia en materia de infraestruturas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU231A&ano=2013&numpub=1&lang=gl