Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

Difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802O&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR802Q - Premios á cooperación

Fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade Autónoma Galega.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802Q&ano=2024&numpub=1&lang=gl