Buscador

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

TR807E - Axudas para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do cooperativismo.
Programa IV: Promoción das Cooperativas Xuvenís

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais e apoiar o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807E&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR802Z - Programas de apoio ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da economía social. Programa II: Oficinas locais de fomento cooperativo e da economía social.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para realizar actividades de impulso e fomento do cooperativismo e a economía social, a través do seguinte programa de axudas:

Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo.

Este programa ten por…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802Z&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR807C - Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa I: Fomento de laboratorios cooperativos no rural.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha dos laboratorios cooperativos no rural e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807C&ano=2019&numpub=1&lang=gl