Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 38 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR341X - Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE).

Convócanse para os anos 2023, 2024, 2025 e 2026, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a realización do Programa de formación dual en centros especiais de emprego reguladas por esta orde.  

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341X&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR331A - Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.

Concesión de axudas e subvencións ás entidades que presten servizos de orientación laboral para a contratación de persoal técnico de orientación laboral para o exercicio 2024, no ámbito da colaboración da Consellería de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR331A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR351G - Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

O establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das axudas e subvencións que están destinadas ao…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351G&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR807G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social.
Programa III: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas mozas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807G&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR332C - Programa de axudas á contratación en Organismos Intermedios

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións a organismos intermedios (asociacións empresariais sectoriais ou multisectoriais, clústeres empresariais e consellos reguladores) para a contratación por conta allea de persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR332C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU900A - Subvencións a concellos declarados municipios turísticos e xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a contratación de persoal nas oficinas de turismo dos concellos declarados municipios turísticos galegos e dos xeodestinos durante os meses de xullo, agosto e setembro.

O dito persoal poderá…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU900A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR353A - Subvención a obradoiros duais de emprego.

O establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, concibidos como programas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

Incidencia na busca de procedementos. Relación de convocatorias abertas

Como consecuencia dun incidente, a busca de procedementos na sede electrónica non se realiza con normalidade. A continuación móstrase a relación de procedementos con convocatoria a piques de finalizar: CT221C - Subvencións para o libro galego, no que se refire á tradución para outras linguas de…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0467.xml