Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 45 resultados relacionados coa súa selección:

BS319A - Carné Xove.

O Carné Xove é unha tarxeta persoal e intransferible a disposición da mocidade galega, que acredita como tal e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto de comunidades autónomas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS319A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS308A - Inclusión no censo de entidades xuvenís.

Tramitar a inscrición no Censo de Entidades Prestadoras de Servizos á Xuventude, como condición indispensable para poder recibir calquera subvención en materia de xuventude que convoque a Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS308A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS426A - Inscrición no Rexistro de Mediadores e Mediadoras Familiares de Galicia.

Solicitar a inscrición no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia para actuar en funcións de cooperación e auxilio a aquelas persoas que teñen ou tiveron unha relación familiar e precisen dunha solución pactada á súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS426A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED321A - Certificación persoal na manipulación de gases fluorados

Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento (código ED321A) que seguirá a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a expedición das seguintes certificacións persoais:

a) Manipulación de equipamentos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED321A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

BS303A - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Individual).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2023 que se detalla no anexo I (A e C) da orde, no procedemento xeral (solicitude individual), para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS324D - Programa xuventude Mentoring na empresa.

Establecer o procedemento de concesión de subvencións para a posta en marcha de programas de estadías formativas para persoas mozas en empresas ou entidades públicas ou privadas, vinculadas a sectores económicos estratéxicos de Galicia (programa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS324A - Mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: Axudas individuais de mobilidade para a mocidade galega

1. Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de concesión de subvencións individuais para o programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, para a realización de prácticas formativas non laborais por persoas mozas inscritas no Sistema nacional de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IF311A - Axudas para a instalación de anteparos en vehículos dedicados ás actividades de taxi e de alugamento con condutor.

1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas a persoas titulares de autorizacións de transporte habilitantes para o exercicio das actividades de transporte público interurbano en vehículos de turismo, documentadas en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF311A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS215A - Axudas dirixidas a persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica.

Concesión das axudas económicas destinadas a persoas con diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS215A&ano=2023&numpub=1&lang=gl