Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

TR812A - Conciliación previa á xurisdición laboral

A presente orde ten por obxecto dar publicidade ao modelo normalizado de papeleta de conciliación, segundo o anexo I que se achega, de acordo cos requisitos mínimos establecidos no artigo sexto do Real decreto 2756/1979, do 23 de novembro, polo que o Instituto de Mediación, Arbitraxe e Conciliación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR812A&ano=2013&numpub=1&lang=gl