Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

ED535A - Plans de formación permanente do profesorado en centros educativos públicos.

Esta resolución ten por obxecto convocar e establecer as bases para a selección de plans de formación permanente do profesorado en centros educativos para o curso 2016/17, e establecer as condicións para o seu desenvolvemento.

Os plans de formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED535A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED104G - Cursos de linguaxe administrativa galega que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104G&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED305F - Realización de actividades de formación do profesorado no estranxeiro.

O obxecto desta orde é a convocatoria de prazas para a realización de itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüística e comunicativa en lingua estranxeira do profesorado.

Para a identificación desta convocatoria na sede electrónica…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED305F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H&ano=2016&numpub=1&lang=gl