Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 6 resultados relacionados coa súa selección:

PE606A - Prazas de residencia nos centros dependentes da Consellería do Mar.

Regular a convocatoria para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais da Consellería do Mar, así como convocar as prazas residenciais vacantes para o curso escolar 2023/24 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE606A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS402A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3.

 A convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Socias (en adiante AGASS) para o curso  2024-2025.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS402F - Renovación de praza en escolas infantís 0-3.

Convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2024/25.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402F&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS404A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar integradas na Rede de escolas infantís de Galicia A Galiña Azul para o curso 2023/24.
 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS404A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS404B - Renovación de praza en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar integradas na Rede de escolas infantís de Galicia A Galiña Azul para o curso 2024/25 (código BS404B…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS404B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS402G - Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con contrato do servizo de educación infantil.

Esta orde ten por obxecto convocar e establecer o procedemento de adxudicación de praza nas escolas infantís que resultaron adxudicatarias da prestación do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís de titularidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402G&ano=2020&numpub=1&lang=gl