Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

IN115A - Concurso de carteis do día mundial dos dereitos das persoas consumidoras.

A presente resolución ten por obxecto convocar un concurso de carteis que teñan como tema os dereitos das persoas consumidoras usando como vehículo a creación artística plástica. Características dos carteis. Para poder participar no concurso cada alumno ou alumna deberá presentar un…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN115A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

DE402C - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do bono deporte.

Selección da entidade colaboradora que participará na entrega e distribución das axudas económicas, que se farán efectivas a través do Bono deporte de acordo coa orde da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE402C&ano=2023&numpub=1&lang=gl