Hai 66 resultados relacionados coa súa selección:

BS403E - Axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e Puntos de Atención á Infancia (PAI) dependentes de corporacións locais.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas ás corporacións locais para a adecuación e mellora das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403E&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS402B - Novo ingreso/renovación de praza en escolas infantís 0-3 para fillas/os do persoal da Xunta de Galicia.

1. Esta resolución ten por obxecto convocar, para o curso 2022/23, o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal ao servizo do sector público autonómico en escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (en diante,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS420C - Axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3.

1. Esta orde ten por obxecto convocar, en réxime de concorrencia non competitiva, o procedemento de concesión de axudas económicas a entidades privadas para promover a aplicación nas escolas infantís 0-3 anos da súa titularidade dunha bonificación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS305E - Subvencións a entidades locais para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade, e convocar estas axudas para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS305E&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS306B - Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2022, e convocar estas axudas para o dito…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS306B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT207M - Proxectos de innovación, funcionamento dixitalizado e sustentable, creación e fidelización de públicos e adaptación aos novos hábitos de consumo audiovisual para salas de exhibición cinematográfica.

1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas da Axencia Galega das Industrias Culturais para impulsar proxectos dirixidos a innovar e mellorar o funcionamento dixitalizado e sustentable das salas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207M&ano=2022&numpub=1&lang=gl