Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 64 resultados relacionados coa súa selección:

BS306B - Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, que están destinadas á posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2023, e convocar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS306B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS420C - Axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3.

Convocar, en réxime de concorrencia non competitiva, o procedemento de concesión de axudas económicas a entidades privadas para promover a aplicación nas escolas infantís 0-3 anos da súa titularidade dunha bonificación do 100 % do prezo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

DE402C - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do bono deporte.

Selección da entidade colaboradora que participará na entrega e distribución das axudas económicas, que se farán efectivas a través do Bono deporte de acordo coa orde da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE402C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS420D - Axudas para o funcionamento e fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia de titularidade municipal

1. A Concesión de axudas económicas para escolas infantís 0-3 anos e puntos de atención á infancia de titularidade municipal (código de procedemento BS420D). Estas axudas van dirixidas ao sostemento dos referidos centros de educación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420D&ano=2023&numpub=1&lang=gl