Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR801A - Cualificación como Centros Especiais de Emprego.

A inscrición no Rexistro de Centros Especiais de Emprego da Xunta de Galicia de entidades privadas ou públicas que pretendan realizar un traballo productivo participando regularmente nas operacións de mercado, e que teñan como finalidade asegurar un emprego remunerado, así como a prestación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR801A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR301L - Inscrición/acreditación de centros de formación para o emprego.

O obxecto desta disposición é crear o Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar e regular o procedemento de inscrición e, se é o caso, acreditación dos centros e entidades de formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301L&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE631B - Rexistro de centros de recollida de especies eurihalinas.

Crear o Rexistro de Centros de recolla de Especies Eurihalinas (en diante, Rexistro), baixo a xestión e o control da consellería competente en materia de ordenación do sector pesqueiro.

Serán datos inscritibles as autorizacións dos centros de recolla para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE631B&ano=2014&numpub=1&lang=gl

TR356B - Cualificación como empresa de inserción

1. Este decreto ten por obxecto:

a) Regular o procedemento de cualificación das empresas de inserción na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Establecer a organización e funcionamento do Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR356B&ano=2022&numpub=1&lang=gl