Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

PE631A - Autorización do centro de recolla para especies eurihalinas.

A presente orde ten como obxecto:
a) Regular a comercialización en orixe, que inclúe o desembarco, o transporte e a primeira venda nas lonxas pesqueiras ou nos centros de venda, das especies eurihalinas de interese comercial capturadas nos tramos finais dos ríos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE631A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

IF302H - Autorización de transporte público regular de uso especial-escolar a centros públicos.

Se vostede é transportista particular ou representa unha sociedade de transportes que quere dedicarse ó transporte de estudiantes, alumnos de educación especial ou de productores, dende os seus lugares de residencia ós centros de ensino e fábricas ou centros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF302H&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR813A - Adhesión á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.

A creación e regulación do funcionamento da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, que se configura como un instrumento de actuación formado por entidades que colaboran no marco definido no presente decreto.

Ámbito de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR813A&ano=2012&numpub=1&lang=gl