Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

BS309A - Expedición de títulos de ensinanzas impartidas nas escolas de tempo libre.

Tramitar a expedición dos títulos acreditativos correspondentes ás ensinanzas que impartan as escolas de tempo libre, de conformidade coas actas de avaliación de cada escola.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS309A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS325A - Certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude.

Esta disposición ten por obxecto regular o réxime xurídico e características do certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude. Programas dos cales se deriva o dereito á expedición do certificado. 1. Os programas dos cales se deriva o dereito á expedición…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS325A&ano=2015&numpub=1&lang=gl