Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

BS105A - Presentación directa de reclamacións en materia de centros, servizos e programas de servizos sociais

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento sobre reclamacións das persoas usuarias de servizos sociais e a presentación de determinada documentación que deben remitir as entidades prestadoras de servizos sociais, e que se dirixan á Subdirección Xeral de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS105A&ano=2021&numpub=1&lang=gl