Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

BS663A - Informe de esforzo de integración

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para a emisión dos informes de esforzo de integración da persoa estranxeira en Galicia, así como determinar, para os efectos da dita emisión, o contido mínimo das accións formativas e as entidades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS663A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS312A - Recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil.

Solicitar o recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil que integran a Rede Galega de Información Xuvenil.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS312A&ano=2015&numpub=1&lang=gl