Hai 60 resultados relacionados coa súa selección:

BS307A - Declaración responsable de inicio da actividade, prestación de servizos de escolas de tempo libre.

A prestación de servizos en escolas de tempo libre reguladas neste decreto, requirirá a presentación ante a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar dunha declaración responsable de inicio de actividade. A declaración responsable de inicio de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS307A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS303H - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán - Prazas reservadas a discapacidade (Múltiple).

1. Para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a Consellería de Política Social oferta a programación de actividades para o ano 2022 que se detalla no anexo I (códigos de procedemento: BS303H).

As diferentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED303A - Reintegros individuais para a formación do profesorado.

1. O obxecto desta orde é establecer o procedemento para o reintegro individual de gastos derivados da participación como asistente a actividades de formación non organizadas polas estruturas de formación da consellería que se desenvolvan na Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED303A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS327A - Premios Talento Mozo de Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto a regulación do procedemento de concesión dos premios ao talento mozo na Comunidade Autónoma de Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos, así como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS327A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS403A - Axuda para renovación de praza / novo ingreso programa Bono Concilia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos, nas modalidades establecidas no artigo 4.2, en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS303C - Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradoras bolseiras.

A presente orde ten por obxecto convocar en réxime de concorrencia competitiva a adxudicación de prazas e de bolsas, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2022/23, e establecer as bases para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS309A - Expedición de títulos de ensinanzas impartidas nas escolas de tempo libre.

Tramitar a expedición dos títulos acreditativos correspondentes ás ensinanzas que impartan as escolas de tempo libre, de conformidade coas actas de avaliación de cada escola.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS309A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS303G - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán - Prazas reservadas a discapacidade (Individual).

1. Para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a Consellería de Política Social oferta a programación de actividades para o ano 2022 que se detalla no anexo I (códigos de procedemento: BS303G).

As diferentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR303A - Programa piloto de formación senior dixital

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2020, de subvencións a entidades de formación para a realización dun programa piloto de recualificación profesional dixital, a través da modalidade en liña, de persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR303A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS103N - Acreditación de centros e programas de servizos sociais.

Constatar o cumprimento dos requisitos específicos e estándares de calidade que, para tal efecto, se establezan para os diferentes tipos de prestación e persoas destinatarias nas normas de aplicación específicas para os ditos servizos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS103N&ano=2012&numpub=1&lang=gl