Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

SA704B - Solicitude de baixa no rexistro de augas de baño de Galicia.

O obxecto do procedemento é solicitar a baixa dunha auga de baño no Rexistro de augas de baño de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA704B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SA704A - Solicitude de alta ou modificación no rexistro de augas de baño de Galicia.

O obxecto deste procedemento é solicitar a alta ou a modificación dunha auga de baño no Rexistro de augas de baño de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA704A&ano=2022&numpub=1&lang=gl