Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

MT420A - Comunicación previa relativa ao inicio do exercicio de actividade nun establecemento veterinario, nun centro dedicado ao acicalamento ou coidado de animais ou nunha residencia de animais

As persoas físicas ou xurídicas interesadas nos establecementos recollidos no parágrafo terceiro do artigo 33 do Decreto 153/1998:

a) Establecementos veterinarios.
b) Centros dedicados ao acicalamento ou coidados de animais.
c) Residencias de animais.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT420A&ano=2010&numpub=1&lang=gl