Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 40 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

IN848F - Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Bonos de Innovación).

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas, pequenas e medianas empresas galegas (pemes), destinadas ao financiamento de bonos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN848F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS800A - Habilitación excepcional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal.

O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS800A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS800B - Habilitación provisional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal.

O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS800B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

SA704A - Solicitude de alta ou modificación no rexistro de augas de baño de Galicia.

O obxecto deste procedemento é solicitar a alta ou a modificación dunha auga de baño no Rexistro de augas de baño de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA704A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TU985E - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do Programa DescubreGaliciaenOutono a través dos bonos turísticos.

A selección dunha entidade financeira colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa #DescubreGaliciaenOutono a través dos bonos turísticos

Para estes efectos, subscribirase o oportuno convenio de colaboración coa Axencia de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

.

Alugueiro de vivenda

As accións do goberno galego en materia de vivenda teñen, como obxectivos prioritarios, o fomento da rehabilitación e do alugueiro de vivendas. No marco deste último, destácanse nesta páxina os programas, liñas de axuda, complementos, bonos e subvencións máis relevantes, todos eles dirixidos a…

sede.xunta.gal/de-interese/aluguer-vivenda

IG200B - Axudas do Igape a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma).

As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape destinadas a incentivar a demanda de materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario para cociña e baño en Galicia, para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG200B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

AP400B - Entidades colaboradoras que participarán na xestión do programa de emisión de bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables

O obxecto destas bases é establecer as condicións polas que se rexerá a concesión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables e regular a inscrición das entidades colaboradoras que participarán na promoción da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AP400B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT500A - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa a través dos bonos culturais.

Convocatoria.

Convócase o procedemento para a selección da entidade colaboradora que participará na entrega e distribución das axudas económicas que se farán efectivas a través dos bonos culturais, de acordo coa orde…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT500A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

CO301A - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos Bonos Activa Comercio.

Colaboración é a entrega e distribución das axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio.

Para estes efectos, subscribirase o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO301A&ano=2023&numpub=1&lang=gl