Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

IG420A - Cualificación de axentes comerciais mediadores no exterior para o apoio á internacionalización da empresa galega.

Cualificación de axente comercial mediador no exterior para a prospección de mercados e apoio á internacionalización da empresa galega. Estes axentes deben ser expertos en comercio exterior, canles de distribución e servizos á internacionalización…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG420A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED515B - Solicitude de exención do módulo de formación práctica en empresa, estudio ou taller (FPEET) pola correspondencia coa práctica laboral

A organización, a avaliación e a acreditación académica do alumnado que curse ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño nos centros docentes públicos e privados que estean autorizados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED515B&ano=2008&numpub=1&lang=gl