Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR301V - Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

1. Esta orde ten por obxecto regular o réxime da concesión directa de subvencións por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301V&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE601C - Bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para as persoas tituladas en ciclos formativos de acuicultura.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a convocatoria de bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as nos ciclos formativos de acuicultura, así como proceder a convocar catro (4) bolsas, en réxime…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE601C&ano=2021&numpub=1&lang=gl