Hai 104 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

IN649A - Autorización/modificación de empresa de venda e/ou asistencia técnica de equipos e instalacións de Raios X de diagnóstico médico.

Calquera actuación relacionada coa venda e asistencia técnica dos equipos e instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico, incluída a súa importación, deberá ser realizada por empresas ou entidades autorizadas ao efecto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN649A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

PE201C - Axudas destinadas a establecementos de cocción do mexillón.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas aos establecementos de cocción de mexillón con destino á instalación de depuradoras de augas residuais procedentes do proceso de cocción, así como proceder á súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE201C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR811A - Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.

1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior (código de procedemento administrativo PR811A).

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR811A&ano=2021&numpub=1&lang=gl