Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 103 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

PE201C - Axudas destinadas a establecementos de cocción do mexillón.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas aos establecementos de cocción de mexillón con destino á instalación de depuradoras de augas residuais procedentes do proceso de cocción, así como proceder á súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE201C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR811A - Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.

1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior (código de procedemento administrativo PR811A).

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR811A&ano=2022&numpub=1&lang=gl