Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Queixa

Se desexa presentar unha queixa relativa a calquera aspecto de insatisfacción sobre o funcionamento dos servizos prestados polo sector público autonómico (agás para os ámbitos relativos a educación, sanidade e xustiza que se rexen pola súa normativa específica) debe empregar o procedemento PR002A.

As reclamacións en materia de consumo deben presentarse a través do CO401A.

MR604N - Autorización para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación das solicitudes de autorización de aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes de xestión privada, que se recollen na sección primeira do capítulo III do decreto 73/2020,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604N&ano=2020&numpub=1&lang=gl