Hai 8 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

TR341S - Programa do bono renova nos negocios das persoas autónomas.

1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa do bono renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341S&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR341T - Programa do bono nova oportunidade.

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia na súa convocatoria para o ano 2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR349S - Programa de incentivos transformación de contratos temporais en indefinidos.

Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349S&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IG527A - Préstamos do Igape para financiar circulante e investimentos na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do BEI.

Publicar as bases reguladoras do Programa de préstamos do Igape para financiar circulante e investimentos na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI), e convocar os devanditos préstamos, que non terán a consideración de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG527A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

SI500A - Recoñecemento e validación da formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. O obxecto desta orde é establecer o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI500A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR301U - Subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas novas inscritas no Ficheiro Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

A presente convocatoria ten por obxecto promover na Comunidade Autónoma de Galicia a concorrencia competitiva para a realización de accións de formación profesional no marco do Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020 establecendo os requisitos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301U&ano=2017&numpub=1&lang=gl

CO301A - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos Bonos Activa Comercio.

Convocatoria.

Convócase o procedemento para a selección da entidade colaboradora que participará na entrega e distribución das axudas económicas que se farán efectivas a través dos bonos Activa comercio, de acordo coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO301A&ano=2021&numpub=1&lang=gl