Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

VI490A - Premios de arquitectura e rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convocar os Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia para a anualidade 2020, que se rexerán polas bases que figuran no anexo I (código de procedemento VI490A).

Establécense as seguintes modalidades de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI490A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED415A - Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma para o alumnado que rematou brillantemente os seus estudos universitarios conducentes a unha titulación oficial…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED415A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED311G - Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou brillantemente os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED311G&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED311F - Premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais de música, danza, e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

A presente orde ten por obxecto convocar premios extraordinarios de ensinanzas artísticas profesionais para o alumnado que finalizou os estudos profesionais de Música, os estudos profesionais de Danza ou de ciclos formativos de grao superior de Artes Plásticas e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED311F&ano=2021&numpub=1&lang=gl