Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

CT402H - Selección das persoas participantes no programa da Aceleradora de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos NextGeneratiónEU e do mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241.

1. Estas bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a selección, por parte da Agadic, das persoas físicas e/ou xurídicas para participar no Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais, coa finalidade de incentivar e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT402H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

AU302A - Premios Innovaugas para os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia

1. Esta resolución ten por obxecto convocar os premios Innovaugas e establecer as súas bases reguladoras de participación durante o curso escolar 2022/23 (código de procedemento AU302A).

2. A concesión do premio rexerase por estas bases, pola Lei 9/2007,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU302A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED002B - Concurso de adxudicación de destinos provisionais do persoal docente non universitario da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

Regúlanse as normas que rexerán as convocatorias de adxudicación de destinos provisionais, para a provisión das necesidades de persoal docente para cada curso académico nos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED002B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED523A - Concurso Eduemprende Idea dirixido ao alumnado das ensinanzas de Formación Profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sustentadas con fondos públicos.

Esta orde ten por obxecto convocar o concurso Eduemprende Idea 2021, co código de procedemento ED523A, co fin de potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED523A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IG650A - Concurso Eduemprende Idea, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Esta resolución ten por obxecto convocar o concurso Eduemprende Idea 2022, co fin de potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG650A&ano=2022&numpub=1&lang=gl