Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 94 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IG510H - Axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos autónomos e as microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros (Liña Microcréditos).

Publicar as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos dos autónomos e as microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG510H&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT975L - Axudas a pemes, autónomos, asociacións e fundacións sen ánimo de lucro de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclaxe de residuos téxtiles recollidos separadamente

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva a pequenas e medianas empresas, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975L&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR341D - XEMPRE AUTÓNOMO. Promoción do emprego autónomo.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do programa Xempre autónomo, para a promoción do emprego autónomo (TR341D), e realizar a súa convocatoria para o ano 2023.

2. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CT302E - Subvencións para profesionais autónomos e empresas que sufran perdas de ingresos derivados da crise provocada pola covid-19, que desenvolvan espectáculos musicais con público, dentro da programación do Xacobeo 21-22.

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT302E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR890A - Impacto autónomo.

1. Fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa Impacto Autónomo, dirixidas a minimizar a suba dos custos das materias primas e das subministracións no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR890A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR342B - Programa cheque autónomo seguimos adiante.

1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa Cheque autónomo seguimos adiante, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR341P - Ampliación da redución da cota da seguridade social para a consolidación do traballo autónomo.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que estean ou estivesen acollidas aos incentivos e medidas de fomento e promoción do traballo autónomo do parágrafo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341P&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR341R - Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas á conciliación da vida familiar e laboral de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, que desenvolvan a súa actividade na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR341S - Programa do bono renova nos negocios das persoas autónomas.

1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa do bono renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341S&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR349F - Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras e realizar a convocatoria para o ano 2023 dos incentivos á contratación indefinida inicial e a formación de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou por persoas profesionais con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F&ano=2023&numpub=1&lang=gl