Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 185 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IF321E - Datos relativos a contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR341T - Programa do bono nova oportunidade.

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia na súa convocatoria para o ano 2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT402H - Selección das persoas participantes no programa da Aceleradora de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos NextGeneratiónEU e do mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241.

1. Estas bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a selección, por parte da Agadic, das persoas físicas e/ou xurídicas para participar no Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais, coa finalidade de incentivar e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT402H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS210A - Recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na comunidade autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto o desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema a Autonomía e Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS210A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IG300G - Axudas á implantación da loxística avanzada e sustentable na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptibles de ser financiadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

1. Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos de loxística avanzada e sustentable cuxa finalidade sexa o desenvolvemento e implantación de solucións avanzadas para o transporte, almacenamento e posta á disposición de produtores e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS212B - Axudas para a continuidade das casas do maior

1. Esta orde ten como obxectivo o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria de subvencións destinadas, para os anos 2022 e 2023, a persoas físicas ou cooperativas de traballo asociado, para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS212B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR708A - Proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

1. O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020, destinadas a reforzar o tecido produtivo empresarial nas zonas rurais de Galicia mediante o apoio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR708A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR600A - Programa I de apoio ás persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva.

a) As persoas traballadoras autónomas, empresarias, ou profesionais que apliquen o réxime de estimación obxectiva no imposto sobre a renda das persoas físicas que exerzan unha actividade económica das incluídas no Anexo I do Real Decreto-lei 5/2021, do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR600A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IG300F - Axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas no marco do Programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos para o desenvolvemento da economía circular cuxa finalidade sexa o desenvolvemento e a implantación de solucións avanzadas para a produción, transporte e distribución de materias primas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

AU301A - Axudas para a adquisición e instalación de equipos de medida do caudal subministrado en alta por sistemas de abastecemento de auga potable de titularidade pública na Comunidade Autónoma de Galicia.

1. O obxecto desta resolución é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para a adquisición e instalación de dispositivos de medición do caudal captado en sistemas de abastecemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU301A&ano=2021&numpub=1&lang=gl