Hai 182 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

MT203C - Actividade de recollida de residuos perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da actividade de recollida de residuos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203D - Actividade de recollida de residuos non perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da actividade de recollida de residuos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IF503A - Utilización de atraque en pantalán, fondeo e depósito en seco en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, para embarcacións profesionais de 3ª, 4ª e 5ª lista.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de utilización instalacións de atracada en pantalán, fondeo e depósito en seco, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, para barcos de 3ª, 4ª de xeito preferente e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF503A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IF321C - Recurso en materia de mobilidade.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

 Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR341T - Programa do bono nova oportunidade.

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia na súa convocatoria para o ano 2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF321E - Datos relativos a contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF322A - Reclamacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se van empregar no procedemento de presentación de reclamacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia e no procedemento de comparecer ou presentar alegacións ante Xunta Arbitral de Transportes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF322A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF321A - Reclamación de responsabilidade patrimonial.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IG110A - Liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017.

Estas bases regulan o contido e procedemento de tramitación de dúas liñas de financiamento bonificado dirixido ás explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017, co obxecto de adecuar e reforzar a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG110A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IF322B - Comparecencia ou presentación de alegacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se van empregar no procedemento de presentación de reclamacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia e no procedemento de comparecer ou presentar alegacións ante Xunta Arbitral de Transportes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF322B&ano=2020&numpub=1&lang=gl