Hai 159 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IF321A - Reclamación de responsabilidade patrimonial.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR341T - Programa do bono nova oportunidade.

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia na súa convocatoria para o ano 2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS210A - Recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na comunidade autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto o desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema a Autonomía e Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS210A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR400A - Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.

1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa é a concesión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

AU301A - Axudas para a adquisición e instalación de equipos de medida do caudal subministrado en alta por sistemas de abastecemento de auga potable de titularidade pública na Comunidade Autónoma de Galicia.

1. O obxecto desta resolución é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para a adquisición e instalación de dispositivos de medición do caudal captado en sistemas de abastecemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU301A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR802H - Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa I: fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través do seguinte programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802H&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IG523A - Axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros (Liña pequenas empresas).

Publicar as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos financeiros das pequenas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 €, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG523A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR349S - Programa de incentivos transformación de contratos temporais en indefinidos.

Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349S&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR600A - Programa I de apoio ás persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva.

a) As persoas traballadoras autónomas, empresarias, ou profesionais que apliquen o réxime de estimación obxectiva no imposto sobre a renda das persoas físicas que exerzan unha actividade económica das incluídas no Anexo I do Real Decreto-lei 5/2021, do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR600A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TU300A - Subvencións para proxectos de dinamización do Xacobeo 2021,” o teu Xacobeo”

1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de promoción e dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021 que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU300A&ano=2020&numpub=1&lang=gl