Hai 159 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IF321B - Recurso en materia de infraestruturas.

 A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR500A - Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR500A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS613B - Axudas para a promoción da autonomía persoal para persoas con discapacidade.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública para a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS613B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR349F - Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

1. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2021 dos incentivos á contratación indefinida inicial e á formación de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IF322B - Comparecencia ou presentación de alegacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se van empregar no procedemento de presentación de reclamacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia e no procedemento de comparecer ou presentar alegacións ante Xunta Arbitral de Transportes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF322B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR500D - Programa II outras actividades pechadas.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas para o ano 2021: para o mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas, das microempresas ou pemes de Galicia afectadas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR500D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IG110A - Liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017.

Estas bases regulan o contido e procedemento de tramitación de dúas liñas de financiamento bonificado dirixido ás explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017, co obxecto de adecuar e reforzar a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG110A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IF321E - Datos relativos a contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF322A - Reclamacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se van empregar no procedemento de presentación de reclamacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia e no procedemento de comparecer ou presentar alegacións ante Xunta Arbitral de Transportes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF322A&ano=2020&numpub=1&lang=gl