Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 197 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

TR358A - Subvencións ás entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e á contratación de persoal de apoio.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 das subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas máis representativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, coa finalidade de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR358A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MT203F - Información de xestión de residuos comerciais.

A comunicación da información de xestión de residuos comerciais, prevista no artigo 26.4 da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203G - Modificación da inscrición de recollida de residuos perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da modificación da inscrición de recollida de residuos perigosos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR341Q - Bono das persoas autónomas.

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono das persoas autónomas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Subvención do bono das persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS613B - Axudas para a promoción da autonomía persoal para persoas con discapacidade.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública para a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS613B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MT203C - Actividade de recollida de residuos perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da actividade de recollida de residuos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203D - Actividade de recollida de residuos non perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da actividade de recollida de residuos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203H - Modificación da inscrición de recollida de residuos non perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da modificación da inscrición de recollida de residuos non perigosos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT110C - Axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Constitúe o obxecto desta orde, por unha banda, o establecemento das bases reguladoras das axudas destinadas aos museos e outros centros museísticos que formen parte do Sistema Galego de Centros Museísticos para a realización de actuacións e actividades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT110C&ano=2022&numpub=2&lang=gl

IF321B - Recurso en materia de infraestruturas.

 A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321B&ano=2020&numpub=1&lang=gl