Hai 159 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

TR341Q - Bono das persoas autónomas.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento TR341Q), e proceder á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IF500B - Autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de ocupación de dominio público portuario en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500B).

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF500C - Prórroga da autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de prorroga das ditas autorizacións de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500C).

Prórroga das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR358A - Subvencións ás entidades asociativas galegas de persoas traballadores autónomas.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas máis representativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, coa finalidade de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR358A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

FA006A - Punto xeral de entrada de facturas electrónicas e o Rexistro Contable de Facturas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto regular o Punto xeral de entrada de facturas electrónicas e o Rexistro Contable de Facturas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os procedementos para a tramitación das facturas presentadas polos provedores das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA006A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE209L - Axudas para compensar as perdas de ingresos por COVID-19 ás persoas autónomas redeiras.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020, de axudas destinadas ás persoas redeiras, con código de procedemento PE209L, para compensar a diminución de ingresos debido ao estado de alarma decretado polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209L&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR820H - Solicitude de prórroga de ERTE.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento TR820H) para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude de prórroga nos expedientes de regulación temporal de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820H&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IF321D - Recurso en materia de augas.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN421U - Subvencións plan de transición a unha mobilidade eficiente.

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a adquisición no ano 2020 de vehículos de transición a unha mobilidade eficiente por parte de persoas físicas e empresas que cumpran cos requisitos e condicións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421U&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF321C - Recurso en materia de mobilidade.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

 Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321C&ano=2020&numpub=1&lang=gl