Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 198 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IF500B - Autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de ocupación de dominio público portuario en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500B).

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF500C - Prórroga da autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de prorroga das ditas autorizacións de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500C).

Prórroga das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR349F - Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras e realizar a convocatoria para o ano 2023 dos incentivos á contratación indefinida inicial e a formación de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou por persoas profesionais con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MT203E - Actividade de compostaxe comunitaria de biorresiduos.

A comunicación previa da actividade de compostaxe comunitaria de biorresiduos, prevista no artigo 35.1.h), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE209L - Axudas para compensar as perdas de ingresos por COVID-19 ás persoas autónomas redeiras.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020, de axudas destinadas ás persoas redeiras, con código de procedemento PE209L, para compensar a diminución de ingresos debido ao estado de alarma decretado polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209L&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MT203B - Actividade de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en materia de residuos.

A comunicación previa da actividade de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en materia de residuos, prevista no artigo 35.1.f), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

FA006A - Punto xeral de entrada de facturas electrónicas e o Rexistro Contable de Facturas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto regular o Punto xeral de entrada de facturas electrónicas e o Rexistro Contable de Facturas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os procedementos para a tramitación das facturas presentadas polos provedores das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA006A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR820H - Solicitude de prórroga de ERTE.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento TR820H) para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude de prórroga nos expedientes de regulación temporal de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820H&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IF504B - Autoprestación do servizo ó pasaxe, que comprende o embarque e desembarque de pasaxeiros e pasaxeiras, así como a carga e descarga de equipaxes e vehículos.

Regular o procedemento de autorización de autoprestación do servizo ó pasaxe, que comprende o embarque e desembarque de pasaxeiros e pasaxeiras, así como a carga e descarga de equipaxes e vehículos  nos portos de competencia da Comunidade Autónoma…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF504B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IF321D - Recurso en materia de augas.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321D&ano=2020&numpub=1&lang=gl