Hai 182 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

TR341S - Programa do bono renova nos negocios das persoas autónomas.

1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa do bono renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341S&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF500B - Autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de ocupación de dominio público portuario en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500B).

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF500C - Prórroga da autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de prorroga das ditas autorizacións de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500C).

Prórroga das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR341Q - Bono das persoas autónomas.

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE209L - Axudas para compensar as perdas de ingresos por COVID-19 ás persoas autónomas redeiras.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020, de axudas destinadas ás persoas redeiras, con código de procedemento PE209L, para compensar a diminución de ingresos debido ao estado de alarma decretado polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209L&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR358A - Subvencións ás entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e á contratación de persoal de apoio.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 das subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas máis representativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, coa finalidade de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR358A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203E - Actividade de compostaxe comunitaria de biorresiduos.

A comunicación previa da actividade de compostaxe comunitaria de biorresiduos, prevista no artigo 35.1.h), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

FA006A - Punto xeral de entrada de facturas electrónicas e o Rexistro Contable de Facturas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto regular o Punto xeral de entrada de facturas electrónicas e o Rexistro Contable de Facturas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os procedementos para a tramitación das facturas presentadas polos provedores das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA006A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR349F - Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o ano 2022 coa finalidade de promover a consolidación do emprego autónomo mediante incentivos á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203B - Actividade de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en materia de residuos.

A comunicación previa da actividade de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en materia de residuos, prevista no artigo 35.1.f), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203B&ano=2022&numpub=1&lang=gl