Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 182 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

SI451A - Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2023, subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI451A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS631D - Axudas para a creación de novos centros sociais de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, remodelación e adaptación de equipamentos existentes no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia de titularidade de entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas para a creación de novos centros de atención residencial e diúrna para persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, así como a remodelación e adaptación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS631D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CO400B - Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica e comercio electrónico seguro.

1. As axudas reguladas nestas bases teñen por obxecto a realización por parte das asociacións de persoas consumidoras inscritas na sección xeral do Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia dun programa de actividades de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO400B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TU983A - Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da cooperación entre pequenos operadores para colaborar na organización de procesos de traballo conxuntos e compartir recursos para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN421L - Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a instalación de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria que cumpran cos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421L&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Interrupción do servizo de presentación de determinados procedementos entre as 21:30 horas do venres 7 e as 14:00 horas do sábado 8

Data de inicio: 21:30 horas do venres 07/10/2022 Data estimada de fin: 14:00 horas do sábado 08/10/2022 Servizo/s afectado/s: Rexistro industrial, Rexistro de Artesanía, Rexistro Forestal, Rexistro Mineiro, reclamacións de Industria e Enerxía, Rexistro de Direccións Facultativas de Actividades…

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0893.xml

IG502A - Axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Talento Industria 4.0), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

1. O obxecto das axudas é a incorporación, titorizada e con garantías de formación, de novos titulados universitarios e de formación profesional ás empresas ou a outras entidades de soporte, para realizar traballos que melloren as capacidades do tecido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG502A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN421G - Proxectos de enerxías renovables térmicas.

1. O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421G&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE209C - Axudas para proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN417Y - Subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a realización de proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industria e servizos, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417Y&ano=2022&numpub=1&lang=gl