Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 26 resultados relacionados coa súa selección:

VI481A - Subvención complementaria da comunidade autónoma para promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.

Esta orde ten por obxecto convocar, para a anualidade 2017, a través dun procedemento en réxime de concorrencia non competitiva, subvencións destinadas a favorecer a construción de aloxamentos protexido.

A contía será de 200 euros por cada metro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI481A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

.

Alugueiro de vivenda

As accións do goberno galego en materia de vivenda teñen, como obxectivos prioritarios, o fomento da rehabilitación e do alugueiro de vivendas. No marco deste último, destácanse nesta páxina os programas, liñas de axuda, complementos, bonos e subvencións máis relevantes, todos eles dirixidos a…

sede.xunta.gal/de-interese/aluguer-vivenda

VI482D - Prórroga do bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero.

Esta resolución ten por obxecto convocar a prórroga ata o 31 de decembro de 2022 das subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero para todas as persoas que resultasen…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI438A - Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

Convocar, para a anualidade de 2023, o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, así como fixar o procedemento, as…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI438A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI426C - Subvencións do Programa Rehaluga dirixido ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas incorporadas ao programa mobilización de vivendas para o alugamento.

A concesión das subvencións do Programa Rehaluga, dirixido ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas incorporadas ao Programa de mobilización de vivendas para o alugamento.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI426C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

VI435C - Programa de fomento de aloxamentos temporais, de modelos cohousing, de vivendas interxeneracionais e modalidades similares do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

A concesión das subvencións do Programa de fomento de aloxamentos temporais, de modelos cohousing, de vivendas interxeneracionais e modalidades similares, de conformidade do Real Decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o bono alugueiro á mocidade e o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI435C&ano=2023&numpub=1&lang=gl