Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

TU984H - Rexistro de empresas e actividades turísticas non regulamentadas.

Trátase dun instrumento a través do cal se dispón dun censo exhaustivo das empresas e actividades turísticas regulamentadas pola Comunidade Autónoma de Galicia, así como daqueloutras que sexan consideradas pola Administración turística de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984H&ano=2010&numpub=1&lang=gl

TU984R - Comunicación de baixa ou cambios de actividades turísticas non regulamentadas.

Dar de baixa ou efectuar unha modificación que afecte aos datos reseñados na inscrición dunha empresa ou actividade turística de servizos complementarios.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984R&ano=2009&numpub=1&lang=gl

MT986B - Modificación da inscrición no rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia

Modificar a inscrición no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia cando se dea algún dos seguintes casos:

Residuos:

- Produción de residuos perigosos (grandes e pequenos produtores).

- Produción de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT986B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU984S - Rexistro de empresas e actividades turísticas de turismo deportivo e calquera outra de especial interese turístico.

Dispoñer dun censo das empresas e actividades turísticas que desenvolven a súa actividade no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984S&ano=2010&numpub=1&lang=gl