Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

TU981B - Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo.

Esta resolución ten por obxecto a aprobación das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a concesión dunha bolsa de formación práctica especializada na oficina…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU981B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TU981A - Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia.

A convocatoria de catorce (14) bolsas de formación práctica especializada, en réxime de concorrencia competitiva, nas oficinas de información turística dependentes da Axencia de Turismo de Galicia para a promoción e información turística,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU981A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TU981C - Bolsas de formación práctica na Área de Estudos e Investigación da Axencia Turismo de Galicia.

Esta resolución ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria de dúas bolsas de formación práctica especializada na Área de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU981C&ano=2023&numpub=1&lang=gl