Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

TU984K - Cesamento da actividade ou reformas non substanciais dos establecementos hoteleiros.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos establecementos hoteleiros situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os cambios de titularidade, denominación, na escritura social, e aqueles outros que non supoñan reformas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984K&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU987D - Cesamento da actividade ou reformas non substanciais dos albergues turísticos.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos albergues turísticos situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os cambios de titularidade, cambios na escritura social e aqueles outros que non supoñan reformas substanciais,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU987D&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU984N - Comunicación de baixa ou modificacións non substanciais dos campamentos de turismo.

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984N&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU996A - Baixa ou cambios que non afectan á clasificación turística.

Esta orde ten por obxecto actualizar os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos, que figuran no anexo I desta orde.

As persoas físicas e/ou xurídicas titulares de campamentos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU996A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU996D - Cesamento da actividade ou reformas non substanciais dos apartamentos e vivendas turísticas.

1. Os cambios de titularidade, cambios na escritura social e aqueles outros que non supoñan reformas substanciais, así como os cesamentos de actividade, tan só requirirán da súa comunicación á Área da Axencia da provincia na que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU996D&ano=2017&numpub=1&lang=gl