Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

TU984P - Informe potestativo previo para a instalación de campamentos de turismo

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984P&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU986C - Informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos para apartamentos e vivendas turísticas.

1. As empresas turísticas que proxecten a apertura, construción ou modificación de apartamentos ou vivendas turísticas, antes de iniciar calquera tipo de actuación ou trámite ante o concello correspondente, poderán solicitar da Axencia Turismo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU986C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU984I - Informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos para establecementos hoteleiros.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos establecementos hoteleiros situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. As empresas turísticas que proxecten a apertura, construción ou modificación dun establecemento hoteleiro, antes de iniciaren calquera tipo de actuación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984I&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU987A - Informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos para albergues turísticos.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos albergues turísticos situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

As empresas turísticas que proxecten a apertura, construción ou modificación dun albergue…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU987A&ano=2016&numpub=1&lang=gl