Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

TR301M - Mantemento da inscrición / acreditación por cambio de titularidade dun centro de formación.

O cambio de titularidade dun Centro Colaborador de formación ocupacional da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301M&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR301R - Accións formativas de formación para o emprego non financiadas con fondos públicos conducentes á obtención de certificados de profesionalidade.

A presente orde ten por obxecto regular, no ámbito da formación profesional para o emprego, o procedemento de solicitude e autorización que se deberá seguir para a impartición de accións formativas non financiadas por fondos públicos do sistema de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301R&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR841A - Autorización a persoas físicas ou entidades especializadas para a realización de auditorías do sistema de prevención das empresas.

Regular as autorizacións da Consellería de Traballo e Benestar ás persoas ou entidades especializadas que pretendan ser autorizadas para desenvolver a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR841A&ano=2013&numpub=1&lang=gl