Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

TR301V - Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

1. Regular o réxime da concesión directa de subvencións por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de especialidades ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301V&ano=2023&numpub=1&lang=gl