Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

ED332A - Exención da materia da lingua galega no ensino non universitario en Galicia.

- Regular os distintos supostos excepcionais e taxados nos que o alumnado pode solicitar a exención da materia da lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario. - Regular o procedemento e os prazos para a solicitude da exención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED332A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

SI450A - Renovación das vogalías correspondentes ás entidades no Consello Galego das Mulleres.

O obxecto desta orde é a renovación das vogalías integrantes do Consello Galego das Mulleres en representación das asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas cuxo ámbito de actuación estea dentro da Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI450A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MT970A - Inscrición no rexistro galego de centros adheridos ao sistema de xestión e auditoría medio ambiental.

O Decreto polo que se establece o procedemento para a aplicación na Comunidade Autónoma Galega dun sistema voluntario de xestión e Auditoría Ambiental ten por obxecto o desenvolvemento dun marco normativo para a implantación en Galicia do sistema voluntario de xestión e auditoría medioambiental…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT970A&ano=2016&numpub=1&lang=gl