Hai 6 resultados relacionados coa súa selección:

PL500C - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020.

Datas de realización das probas.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar nos meses de setembro e/ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PL600A - Cursos de lingua galega preparatorios das probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4, con código de procedemento administrativo PL600A.

Os cursos que se convocan na modalidade presencial…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL600A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR462A - Homologación de cursos pola Academia Galega de Seguridade Pública

Este decreto ten por finalidade desenvolver as previsións contidas nos artigos 5 e 12 da Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), establecendo as condicións e o procedemento que deberán observar as academias, escolas ou centros para que a Agasp homologue os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR462A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

PR923C - Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a realización de obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades galegas no exterior, dirixidos ás persoas asociadas galegas e aos seus descendentes,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED104G - Cursos de linguaxe administrativa galega que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104G&ano=2016&numpub=1&lang=gl