Hai 130 resultados relacionados coa súa selección:

MR520F - Rexistro galego de explotacións peleteiras.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520F&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR520D - Rexistro galego de explotacións cunícolas.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520D&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR416A - Rexistro Galego de Explotacións Equinas.

1. Regulamentar o desenvolvemento da aplicación en Galicia das medidas básicas para a ordenación zootécnica e sanitaria das explotacións equinas.
2. Crear o Rexistro Galego de Explotacións Equinas.
3. Establecer o réxime dos pastos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR416A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

PR923C - Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a realización de obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades galegas no exterior, dirixidos ás persoas asociadas galegas e aos seus descendentes,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR970B - Bolsas de colaboración en proxectos de investigación no Consello da Cultura Galega.

Esta resolución ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións que rexerán a convocatoria de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación concretos que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR970B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG420A - Cualificación de axentes comerciais mediadores no exterior para o apoio á internacionalización da empresa galega.

Cualificación de axente comercial mediador no exterior para a prospección de mercados e apoio á internacionalización da empresa galega. Estes axentes deben ser expertos en comercio exterior, canles de distribución e servizos á internacionalización…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG420A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED104G - Cursos de linguaxe administrativa galega que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104G&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR947B - Auditorías das contas anuais das federacións deportivas galegas.

O obxecto da presente resolución é determinar as federacións deportivas galegas que deberán presentar o informe de auditoría das contas anuais de 2017, establecer o procedemento con código PR947B e a forma de presentación da documentación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR947B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR905A - Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións da Secretaría Xeral da Emigración que teñen por finalidade a concesión de axudas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR905A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN214C - Premios do Comercio Galego.

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios do comercio galego como un recoñecemento institucional e social a aqueles comercios que apostan por situar o cliente no centro da súa estratexia, aproveitando todos os recursos á súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN214C&ano=2019&numpub=1&lang=gl