Hai 130 resultados relacionados coa súa selección:

CT235A - Subvencións a Entidades Locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas municipais, integradas na rede de bibliotecas de Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do procedemento de concesión de subvencións, dirixidas ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia (código…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT235A&ano=2020&numpub=2&lang=gl

IN607B - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i - GPC.

Axudas para a consolidación de grupos de investigación das entidades solicitantes que pola súa produción científica e a súa actividade de I+D, amosan potencial de crecemento ata converterse en grupos de referencia do Sistema galego de I+D+i.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN607B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN607A - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i - GRC.

Axudas para a consolidación de grupos de investigación das entidades solicitantes que, pola súa produción científica e a súa actividade de I+D, constitúan unha referencia no Sistema galego de I+D+i.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN607A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IG415A - Axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020

Publicar as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario e convocalas para o ano 2020 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415A).

Esta…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG415A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN607D - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego e I+D+i-Proxectos de excelencia / liña de reforzo de traxectorias emerxentes.

Axudas para a realización de proxectos de investigación a investigadores ou investigadoras individuais que, contando cunha traxectoria excelente consolidada ou en formación, teñen que afianzar unha liña de traballo baseada en proxectos de alto impacto,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN607D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN607C - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i-Redes.

Axudas a grupos de investigación para apoiar o desenvolvemento dun plan de actuacións en rede que permita conformar novas capacidades científicas e abordar con maior efectividade novos obxectivos en investigación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN607C&ano=2017&numpub=1&lang=gl