Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

ED319B - Homologación de diplomas federativos de fútbol e fútbol sala cos títulos de ensinanzas deportivas de réxime especial en fútbol e fútbol sala.

Regular para o ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia o procedemento para a obtención individual do recoñecemento establecido pola Orde EDU/216/2011, do 8 de febreiro, dos diplomas federativos nas modalidades de fútbol ou fútbol sala de: adestrador/a nacional, adestrador/a rexional,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED319B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED317B - Solicitude de exención de módulos de formación en centros de traballo (FCT) pola correspondencia coa practica laboral

En materia de exencións atenderase ao establecido nos artigos 52 e 53 do Decreto 114/ 2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. Ademais, poderanse validar aqueles módulos profesionais que se determinen nas normas que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED317B&ano=2011&numpub=1&lang=gl