Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED531B - Ampliación das ensinanzas plurilingües na etapa posobrigatoria de bacharelato nos centros da rede de centros plurilingües.

A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria no curso 2016/17 da ampliación da ensinanza plurilingüe á etapa postobrigatoria de bacharelato nos centros pertencentes a Rede de centros plurilingües de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED531B&ano=2016&numpub=1&lang=gl