Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED303A - Axudas de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado.

Concesión de axudas para financiar gastos derivados da participación como asistente a actividades de formación non organizadas polas estruturas de formación da consellería que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto do territorio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED303A&ano=2023&numpub=1&lang=gl