Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

DE001B - Modificación ou baixa no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.

Modificación ou baixa das instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE001B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

DE001C - Comunicación para a inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.

Comunicación para a inscrición de oficio nas instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE001C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED011A - Actualización e/ou modificación do expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte ensinanzas non universitarias en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Esta orde ten por obxecto regular o contido, o uso, o acceso e os efectos dos datos almacenados de forma electrónica no expediente administrativo do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED011A&ano=2021&numpub=1&lang=gl