Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED311B - Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

Establecer as bases reguladoras e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior (código de procedemento ED311B) correspondentes ao curso 2021-2022 para o alumnado…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED311B&ano=2023&numpub=1&lang=gl