Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED311B - Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior (código de procedemento ED311B) correspondentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED311B&ano=2022&numpub=1&lang=gl