Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED441B - Bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios, fóra do programa "Erasmus+".

Establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2023/24 en programas de intercambio con países extracomunitarios, realizados…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED441B&ano=2023&numpub=1&lang=gl