Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED441B - Bolsas destinadas ao alumnado universitario que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, 140 bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2022/23 en programas de intercambio con países…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED441B&ano=2022&numpub=1&lang=gl