Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 9 resultados relacionados coa súa selección:

BS607A - Programa en Balnearios.

Concesión de estadías en prazas de establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do programa de Benestar en balnearios.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS303A - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Individual).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024 que se detalla no anexo I (A e C) da orde, no procedemento xeral (solicitude individual), para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS604A - Traslado en servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

A regulación das condicións aplicables para o ingreso e traslado nos servizos destinados a persoas maiores, a persoas con discapacidade e a persoas en situación de dependencia, dentro da rede pública de servizos da Administración xeral da Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS604A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS660A - Recoñecemento da condición de usuario/a do servizo galego de apoio á mobilidade persoal

Este decreto ten por obxecto a regulación do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia (SGAMP) que teñan recoñecida a imposibilidade de utilización de transporte público…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS660A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS605A - Solicitude de estancias temporais nos servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

A regulación das condicións aplicables para o ingreso e traslado nos servizos destinados a persoas maiores, a persoas con discapacidade e a persoas en situación de dependencia, aos que se refire o artigo seguinte, dentro da rede pública de servizos da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS605A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS304A - Cesión do uso de instalacións xuvenís da administración galega para a realización de programas de ocio educativo e de tempo libre.

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca o procedemento de concesión do uso das súas instalacións xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024, para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS304A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS640A - Integración na rede galega de centros de dia de atención social para persoas con Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.

Regular os centros de día de atención social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodexenerativas dirixidos a proporcionar unha atención social especializada ás persoas que padecen este tipo de demencias neurodexenerativas.

Así como a creación e a regulación da Rede Galega de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS640A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS800A - Habilitación excepcional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal.

O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS800A&ano=2019&numpub=1&lang=gl